Välkommen till

Ulf Eliasson AB

MARKARBETEN I KALMAR MED OMNEJD

Ring på

076-800 27 29

Epost: 147eliasson@telia.com

Våra tjänster

DRÄNERING/DAGVATTEN

nydragning eller utbyte/ändring av

befintliga ledningar

 

ISOLERING HUSGRUNDER

med Isodrän eller likvärdiga produkter

 

VATTEN O AVLOPP I MARK

byte servisledningar mm

 

PLATTSÄTTNING

gångar, garageinfarter mm

 

ENSKILT AVLOPP

från projektering till driftsatt anläggning

 

GRUNDER

för om- och tillbyggnad samt nybyggnation

 

POOLER

från projektering till driftsatt pool

 

FÖRSÄLJNING & TRANSPORT

av bärlager, makadam, matjord

mm

 

OM OSS

Ulf Eliasson AB bildades 2007 efter att jag (Ulf Eliasson) avslutat min tidigare verksamhet som en av tre delägare i AB Smedby Värme o Sanitet. Företaget såldes till YIT Svergie AB.

Min roll i bolaget hade under 28 år varit att handha företagets serviceavdelning.

Ulf Eliasson AB drevs i sparsam omfattníng fram till våren 2011 eftersom jag samtidigt arbetade som servicechef för YIT.

Företaget har numera ett uppbyggt nätverk av samarbetspartners och vi utför alla slags markarbeten anpassade till vår egen maskinpark. Se mer under partners.

Våra kunder är främst villaägare men även företag och kommersiella fastighetsägare.

Med oss får du professionell och pålitlig service för alla dina markarbeten

Vi levererar kvalitetsresultat och strävar efter att överträffa förväntningarna hos våra kunder.

N

Kvalitet och noggrannhet

N

Erfarenhet och expertis

N

Kundfokus och kommunikation

N

Skräddarsydda lösningar

N

Pålitlighet och punktlighet

N

Miljömedvetenhet och hållbarhet